Deyim Karikatürleri

51190

Deyimleri öğrenmeyi kolaylaştırmak ve deyimlerin akılda kalmasını sağlamak amacıyla açıklamalı deyim karikatürleri / resimleri.

Resimli Deyimler – Deyim Karikatürleri / Resimleri

1. Bindiği Dalı Kesmek

Bindiği Dalı Kesmek: Kendisi için gerekli ve yararlı olan şeyi kendi eliyle yok etmek.

2. Büyümüş de Küçülmüş

Büyümüş de Küçülmüş: Davranışları ve sözleri yaşının gerektirdiğinden daha üstün olan, büyüklere benzeyen, küçük, cesur çocuk.

3. Burnunun Dikine Gitmek

Burnunun Dikine Gitmek: Söylenenlere, verilen öğütlere aldırmayarak bildiği gibi hareket etmek; kimsenin sözünü dinlememek, kendi bildiğinden şaşmamak.

4. Düşe Kalka

Düşe Kalka: Sendeleyerek; bazen iyi, bazen kötü; güçlükle (yapmak).

5. Sinek Avlamak

Sinek Avlamak: Satış yapamamak, iş ve müşteri olmadığından boş oturmak, iş yapamaz olmak.

6. Eline Su Dökemez

Eline Su Dökemez: Aynı işi yapanlar arasında, diğerlerinden daha becerikli olan kişi için söylenir.

7. Göz Boyamak

Göz Boyamak: Bir şeyi, çeşitli yollarla, olduğundan daha farklı ve iyi göstererek karşı tarafı kandırmak.

8. Foyası Meydana Çıkmak

Foyası Meydana Çıkmak: Bir kimsenin önceden belli olmayan yalanının, kusurunun veya kötü özelliğinin sonradan ortaya çıkması.

9. Gözü Hiçbir Şeyi Görmemek

Gözü Hiçbir Şeyi Görmemek: Kendini çok önem verdiği bir işe bağlayıp başka hiçbir şeyle ilgilenmemek

10. Aba Altından Sopa Göstermek

Aba Altından Sopa / Değnek Göstermek: Üstü kapalı, imâlı sözlerle korkutmak, tehdit etmek.

11. Gözü Yüksekte Olmak

Gözü Yüksekte / Yükseklerde Olmak: Bulunduğu durumdan çok üstün bir duruma ulaşmayı istemek

12. İpe Un Sermek

İpe Un Sermek: Kendinden beklenen bir işi yapmamak için birtakım engeller çıkarmak, gerçekleşmesi imkansız şartlar ileri sürmek

13. Caka / Çalım Satmak

Caka / Çalım Satmak: Kendini olduğundan daha üstün göstermeye çalışmak, gösteriş yapmak.

14. Armut Piş, Ağzıma Düş

Armut Piş, Ağzıma Düş: Bir işin hiç emek ve zaman sarf etmeden olmasını, kendiliğinden hazır olup ayağına gelmesini beklemek.

15. İstifini Bozmamak

İstifini Bozmamak: Tepki göstermesi, karşı koyması beklenirken aldırış etmemek, umursamamak.

16. Ayağı Yerden Kesilmek

Ayağı Yerden Kesilmek: Aşırı derecede sevinmek, çok mutlu olmak.

Yorumla(r)

Lütfen yorum yazarken Türkçe yazım kurallarına dikkat ediniz.
Türkçe yazım kurallarına uyulmayan, ziyaretçilere yarar sağlamayacak nitelikteki yorumlar onaylanmayacaktır!