ALES’te Sistem Değişikliği

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) önemli değişiklikler yaptı.

Eylül 2017’de değişikliği gidilen ALES sisteminin kapsamı, soru sayısı, puan hesaplama ve katsayıları, puanın geçerlilik süresi ile ilgili tüm ayrıntılar şöyle:

ALES Soru Sayısı

ALES’te sayısal bölümden 50 soru ve sözel bölümünde 50 soru olmak üzere toplam 100 soru yer almaktadır.

ALES Sınav Süresi

ALES’te yer alan 100 soru için verilen süre 150 dakikadır.

Sınavın Kapsamı

ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

Yeni ALES’te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 ALES Sözel Testi  Sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dil bilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.

 ALES Sayısal Testi  Temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

ALES Puanı Kaç Yıl Geçerli?

Ales’te alınan puanlar, sınava giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.