Deyim Karikatürleri

Deyimleri öğrenmeyi kolaylaştırmak ve deyimlerin akılda kalmasını sağlamak amacıyla açıklamalı deyim karikatürleri / resimleri.

Resimli Deyimler – Deyim Karikatürleri / Resimleri

 1  Bindiği Dalı Kesmek

Deyim karikatürleri

Bindiği Dalı Kesmek: Kendisi için gerekli ve yararlı olan şeyi kendi eliyle yok etmek.

 2  Büyümüş de Küçülmüş

Büyümüş de Küçülmüş

Büyümüş de Küçülmüş: Davranışları ve sözleri yaşının gerektirdiğinden daha üstün olan, büyüklere benzeyen, küçük, cesur çocuk.

 3  Burnunun Dikine Gitmek

Burnunun Dikine / Doğrusuna / Doğrultusuna Gitmek

Burnunun Dikine Gitmek: Söylenenlere, verilen öğütlere aldırmayarak bildiği gibi hareket etmek; kimsenin sözünü dinlememek, kendi bildiğinden şaşmamak.

 4  Düşe Kalka

Düşe Kalka

Düşe Kalka: Sendeleyerek; bazen iyi, bazen kötü; güçlükle (yapmak).

 5  Sinek Avlamak

Sinek Avlamak

Sinek Avlamak: Satış yapamamak, iş ve müşteri olmadığından boş oturmak, iş yapamaz olmak.

 6  Eline Su Dökemez

Eline Su Dökemez

Eline Su Dökemez: Aynı işi yapanlar arasında, diğerlerinden daha becerikli olan kişi için söylenir.

 7  Göz Boyamak

Göz Boyamak

Göz Boyamak: Bir şeyi, çeşitli yollarla, olduğundan daha farklı ve iyi göstererek karşı tarafı kandırmak.

 8  Foyası Meydana Çıkmak

Foyası Meydana Çıkmak

Foyası Meydana Çıkmak: Bir kimsenin önceden belli olmayan yalanının, kusurunun veya kötü özelliğinin sonradan ortaya çıkması.

 9  Gözü Hiçbir Şeyi Görmemek

Gözü Hiçbir Şeyi Görmemek Deyiminin Karikatürü

Gözü Hiçbir Şeyi Görmemek: Kendini çok önem verdiği bir işe bağlayıp başka hiçbir şeyle ilgilenmemek

 10  Aba Altından Sopa Göstermek

Aba Altından Sopa / Değnek Göstermek Deyiminin Karikatürü

Aba Altından Sopa / Değnek Göstermek: Üstü kapalı, imâlı sözlerle korkutmak, tehdit etmek.

 11  Gözü Yüksekte Olmak

Gözü Yüksekte Olmak Deyiminin Karikatürü

Gözü Yüksekte / Yükseklerde Olmak: Bulunduğu durumdan çok üstün bir duruma ulaşmayı istemek

 12  İpe Un Sermek

İpe Un Sermek Deyiminin Karikatürü

İpe Un Sermek: Kendinden beklenen bir işi yapmamak için birtakım engeller çıkarmak, gerçekleşmesi imkansız şartlar ileri sürmek

 13  Caka / Çalım Satmak

Caka / Çalım Satmak Deyiminin Karikatürü

Caka / Çalım Satmak: Kendini olduğundan daha üstün göstermeye çalışmak, gösteriş yapmak.

 14  Armut Piş, Ağzıma Düş

Armut Piş, Ağzıma Düş Deyiminin KarikatürüArmut Piş, Ağzıma Düş: Bir işin hiç emek ve zaman sarf etmeden olmasını, kendiliğinden hazır olup ayağına gelmesini beklemek.

 15  İstifini Bozmamak

İstifini Bozmamak Deyiminin Karikatürü

İstifini Bozmamak: Tepki göstermesi, karşı koyması beklenirken aldırış etmemek, umursamamak.

 16  Ayağı Yerden Kesilmek

Ayağı Yerden Kesilmek Deyiminin Karikatürü

Ayağı Yerden Kesilmek: Aşırı derecede sevinmek, çok mutlu olmak.

DEYİMLER İNTERAKTİF TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ:
5. SINIF6. SINIF7. SINIF8.SINIF