Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

Mehmet Âkif Ersoy, Cumhuriyet Dönemi şairlerimizdendir. Milli marşımız olan İstiklâl Marşı‘nın yazarıdır. “Vatan Şairi” ve “Milli Şair” unvanları ile anılır.

Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı (1873 – 1936)

Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi, Emine Şerif Hanım; babası ise Mehmet Tahir Efendi’dir. Mehmet Akif, Fatih Merkez Rüştiyesinin ardından Mülkiye Mektebinin lise kısmına başladı.Burada edebiyat öğretmeni İsmail Safa Bey’den ilgi gördü. Ardından Baytar Okulunu bitirdi. Veteriner olarak Arabistan ve Rumeli bölgelerinde görev yaptı. II. Meşrutiyet döneminde İstanbul’da üniversite öğrencilerine edebiyat dersleri verdi. Bir ara Almanya’ya gitti ve bu sırada I. Dümya Savaşı çıktı.

Ulusal Kurtuluş Savaşı başlayınca 1920’lerde Anadolu’ya geçti. Burdur milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Milli mücadele süresince köy meydanlarında, camilerde vaazlar verdi. Meclis’in bir İstiklâl Marşı güftesi için açtığı yarışmaya katılan 724 şiirin hiçbiri beklenilen başarıya ulaşamayınca maarif vekilinin isteği üzerine 17 Şubat 1921’de yazdığı İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 yılında birinci TBMM tarafından milli marşımız olarak kabul edildi.

Ardından Mısır’a gitti. Ölümüne yakın Türkiye’ye döndü. Mehmet Akif Ersoy,  27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Mezarı Edirnekapı Şehitliği’nde yer almaktadır.

Mehmet Akif Ersoy’un Edebî Kişiliği

Mehmet Akif, başlangıçta Ziya Paşa, Namık Kemal ve Muallim Naci’nin şiir Anlayışlarını benimsedi.Fransız edebiyatçılardan Victor Hugo ve Lamertine gibi şairleri de zevkle okuduğu bilinmektedir.

Şiirlerinde aruz ölçüsü kullandı. Konuşma diline yakın bir anlatımla güçlü sembollerde ve hikaye tekniğiyle ördüğü şiirleriyle beğeni topladı.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un tüm şiirleri Safahat adı altında basılmıştır.

Mehmet Akif Ersoy’un Eserleri

» Safahat (Başlangıç 1911, tamamlanma 1933. Ömer Rıza Doğrul, Akif’in kitaplarına almadığı şiirlerini de ekleyerek Safahat’ı 1943’te tekrar yayınladı.)
» Kastamonu Kürsüsünde (1921)
» Kur’an’dan Ayet ve Hadisler (1944)

Mehmet Akif Ersoy’un Ünlü Şiirleri

» İstiklal Marşı
» Çanakkale Şehitlerine
» Zulmü Alkışlayamam