U Harfi – Yazım (İmla) Kılavuzu

YAZIMINI ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ KELİMENİN İLK HARFİNİ AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SEÇİNİZ!
A · B · C · Ç · D · E · F · G · H · I · İ · J · K · L · M · N · O · Ö · P · R · S · Ş · T · U · Ü · V · Y · Z

U Harfi ile Başlayan Kelimelerin Yazılışı

u borusu
ubudiyet
uca
ucu açık
ucube
ucubik
ucu kapalı
ucun ucun
ucu ucuna
ucuz
ucuzca
ucuzcu
ucuzculuk, -ğu
ucuz halkçılık, -ğı
ucuzlama
ucuzlamak
ucuzlatabilme
ucuzlatabilmek
ucuzlatılma
ucuzlatılmak
ucuzlatış
ucuzlatma
ucuzlatmak
ucuzluk, -ğu
ucuzuna
uç, -cu
uçabilme
uçabilmek
uçak, -ğı
uçaklı
uçaksavar
uçaksız
uçan daire
uçankale
uçan top
uçar
uçarı
uçarıca
uçarılık, -ğı
uçar kefal, -li
uç beyi
uç beyliği
uçkun
uçkur
uçkurlu
uçkurluk, -ğu
uçkursuz
uçkurutan
uçlanma
uçlanmak
uçlu
uçma
uçmak, -ğı
uçmak, -ar
uçman
uçsuz
uçsuz bucaksız
uçtan uca
uçtuuçtu
uç uca
uçucu
uçuculuk, -ğu
uçuç böceği
uçuk, -ğu (kabarcık)
uçuk
uçuk kaçık
uçuk kaçıklık, -ğı
uçuklama
uçuklamak
uçuklaşma
uçuklaşmak
uçuklayış
uçukluk, -ğu
uçun
uçurabilme
uçurabilmek
uçurma
uçurmak
uçurtma
uçurtmak
uçurulma
uçurulmak
uçurum
uçurumlaşma
uçurumlaşmak
uçuruş
uçuruverme
uçuruvermek
uçuş
uçuş kartı
uçuşma
uçuşmak
uçuşturma
uçuşturmak
uçuverme
uçuvermek
udi
U dönüşü
uf
ufacık
ufacık tefecik
ufak
ufakça
ufak çapta
ufaklık, -ğı
ufak para
ufaktan ufağa
ufaktan ufaktan
ufak tefek, -ği
ufak ufak
ufalama
ufalamak
ufalanış
ufalanma
ufalanmak
ufalayıcı
ufalış
ufalma
ufalmak
ufaltma
ufaltmak
ufarak
ufarakça
ufki
ufku dar
ufku darlık, -ğı
ufku geniş
ufku genişlik, -ği
uflama
uflamak
ufuk, -fku
ufuk çizgisi
ufuklu
ufuksuz
ufuksuzluk, -ğu
uful, -lü
ufunet
ufunetlendirme
ufunetlendirmek
ufunetlenme
ufunetlenmek
ufunetli
ufunetsiz
Ugandalı
uğra
uğrak, -ğı
uğrak yeri
uğralama
uğralamak
uğrama
uğramak
uğranılma
uğranılmak
uğranış
uğranma
uğranmak
uğraş
uğraşabilme
uğraşabilmek
uğraşı
uğraşılabilme
uğraşılabilmek
uğraşılma
uğraşılmak
uğraşma
uğraşmak
uğraştırma
uğraştırmak
uğratabilme
uğratabilmek
uğratış
uğratma
uğratmak
uğrayabilme
uğrayabilmek
uğrayış
uğru
uğrulama
uğrulamak
uğruluk, -ğu
uğrun
uğrunda
uğrun uğrun
uğuldama
uğuldamak
uğuldayış
uğultu
uğultulu
uğultusuz
uğultusuzluk, -ğu
uğul uğul
uğunma
uğunmak
uğur, -ğru (amaç)
uğur
uğur boncuğu
uğur böceği
uğur böcekleri
uğurlama
uğurlamak
uğurlanabilme
uğurlanabilmek
uğurlanış
uğurlanma
uğurlanmak
uğurlayabilme
uğurlayabilmek
uğurlayış
uğurlu
Uğurludağ
uğurluk, -ğu
uğurluluk, -ğu
uğur parası
uğursama
uğursamak
uğursuz
uğursuzluk, -ğu
uğuru açık
uğuru açıklık, -ğı
uğut
uhde
uhrevi
uhrevilik, -ği
uhuvvet
ukala
ukalaca
ukala dümbeleği
ukalalık, -ğı
ukde
uknum
Ukraynalı
ukubet
Ula
ulaç, -cı
ulaçlı birleşik zaman
Ulah
Ulahça
ulak, -ğı
ulam
ulama
ulamak
ulam ulam
ulan
ulanış
ulanma
ulanmak
ulantı
Ulaş
ulaşabilme
ulaşabilmek
ulaşılabilme
ulaşılabilmek
ulaşılma
ulaşılmak
ulaşım
ulaşıverme
ulaşıvermek
ulaşma
ulaşmak
ulaştırabilme
ulaştırabilmek
ulaştırma
ulaştırmak
ulayış
ulema
ulemalık, -ğı
ultramodern
ultrason
ultraviyole
ulu
Ulubey
Uluborlu
Uludere
ulufe
ulufeci
uluhiyet
Ulukışla
ululama
ululamak
ululanma
ululanmak
ululaşma
ululaşmak
ululayış
ululuk, -ğu
ulum
uluma
ulumak
ulu orta
ulus
Ulus (ilçe)
ulusal
ulusal bayram
ulusalcı
ulusalcılık, -ğı
ulusal dil
ulusal ekonomi
ulusal gelir
ulusallaştırma
ulusallaştırmak
ulusallık, -ğı
ulusal savunma
ulusçu
ulusçuluk, -ğu
uluslararası
uluslararasıcı
uluslararasıcılık, -ğı
uluslaşabilme
uluslaşabilmek
uluslaşma
uluslaşmak
uluslu
ulusötesi
ulussever
ulusseverlik, -ği
ulussuz
ulussuzluk, -ğu
ulutma
ulutmak
uluyuş
ulvi
ulviyet
umabilme
umabilmek
umacı
umar
umarsız
umarsızlık, -ğı
umde
umdurma
umdurmak
umma
ummak, -ar
umman
umre
umu
umulma
umulmak
umum
umumhane
umumi
umumi af, -ffı
umumi coğrafya
umumi efkâr
umumi heyet
umumi kâtip, -bi
umumi kongre
umumilik, -ği
umumi vekâletname
umumiyet
umumiyetle
umum müdür
umum müdürlük, -ğü
umur
umurgörmüş
umurgörmüşlük, -ğü
umursama
umursamak
umursamaz
umursamazca
umursamazcasına
umursamazlık, -ğı
umursanma
umursanmak
umursayış
umuş
umut, -du
umut dünyası
umut ışığı
umut kapısı
umut kırıklığı
umutlanabilme
umutlanabilmek
umutlandırma
umutlandırmak
umutlanış
umutlanma
umutlanmak
umutlu
umutluluk, -ğu
umutsuz
umutsuzca
umutsuzluk, -ğu
un
uncu
unculuk, -ğu
un çorbası
un helvası
unlama
unlamak
unlanma
unlanmak
unluk, -ğu
unsu
unsur
unutabilme
unutabilmek
unutkan
unutkanlık, -ğı
unutma
unutmabeni
unutmak
unutturabilme
unutturabilmek
unutturma
unutturmak
unutturuş
unutturuverme
unutturuvermek
unutulabilme
unutulabilmek
unutulma
unutulmak
unutuluş
unutuluverme
unutuluvermek
unutuş
unutuverme
unutuvermek
unvan
unvanlı
unvansız
unvansızlık, -ğı
upuslu
upuygun
upuzun
ur
urağan
Ural-Altay
Ural dilleri
uran
Uranüs
uranyum
uranyumlu
uray
urba
urbalı
Urban
urbanizm
urbasız
urbasızlık, -ğı
Urduca
Urfa çıbanı
Urfa kebabı
Urfa peyniri
urgan
urgancı
urgancılık, -ğı
ur kaplama
Urla
urlaşma
urlaşmak
urodel
Uruguaylı
uruk, -ğu
urup, -bu
us
usanç, -cı
usançlık, -ğı
usandırış
usandırma
usandırmak
usangın
usanılma
usanılmak
usanış
usanma
usanmak
usantı
usare
usa vurma
usçu
usçuluk, -ğu
us dışı
us dışıcı
us dışıcılık, -ğı
uskumru
uskumru dolması
uskumrugiller
uskumrumsugiller
uskur
uskurlu
uskuru
uslamlama
uslamlamak
uslandırma
uslandırmak
uslanma
uslanmak
uslu
uslu akıllı
usluluk, -ğu
us pahası
ussal
ussallaştırma
ussallık, -ğı
usta
ustabaşı
ustaca
ustacasına
usta işi
ustalaşma
ustalaşmak
ustalık, -ğı
ustalıkla
ustalıklı
ustunç, -cu
ustura
ustura taşı
usturlap, -bı
usturmaça
usturpa
usturuplu
usul, -lü (yöntem)
usul
usulca
usulcacık
usuldan
usulden
usulden bozma
usulen
usul hukuku
usullacık
usulsüz
usulsüzlük, -ğü
usulünce
uşak, -ğı
Uşak, -k’ı (il)
uşakkapan
Uşaklı
uşaklık, -ğı
Uşaklılık, -ğı
uşkun
uşşak
ut, -du (çalgı)
ut
ut açıcı
ut açıcılık, -ğı
utanabilme
utanabilmek
utana sıkıla
utanç, -cı
utanç duygusu
utandırma
utandırmak
utangaç
utangaçlık, -ğı
utangan
utanış
utanma
utanma duygusu
utanmak
utanmaz
utanmazca
utanmazcasına
utanmazlık, -ğı
Utarit, -t’i
utçu
utçuluk, -ğu
uterus
utku
utkulu
utkululuk, -ğu
utlu
utma
utmak, -ar
utulma
utulmak
ut yeri
uvertür
uyabilme
uyabilmek
uyak, -ğı
uyaklı
uyaksız
uyaksızlık, -ğı
uyanabilme
uyanabilmek
uyandırabilme
uyandırabilmek
uyandırılış
uyandırılma
uyandırılmak
uyandırış
uyandırma
uyandırmak
uyanık
uyanıklaşma
uyanıklaşmak
uyanıklık, -ğı
uyanış
uyanıverme
uyanıvermek
uyanma
uyanmak
uyarabilme
uyarabilmek
uyaran
uyarcı
uyarcılık, -ğı
uyarı
uyarıcı
uyarıcılık, -ğı
uyarılabilme
uyarılabilmek
uyarılış
uyarılma
uyarılmak
uyarım
uyarınca
uyarış
uyarlama
uyarlamak
uyarlanabilme
uyarlanabilmek
uyarlanış
uyarlanma
uyarlanmak
uyarlayabilme
uyarlayabilmek
uyarlayıcı
uyarlayış
uyarlayıverme
uyarlayıvermek
uyarlı
uyarlık, -ğı
uyarlılık, -ğı
uyarma
uyarmak
uyarma komutu
uyaroğlu
uyarsız
uyartı
uyartma
uyartmak
uydu
uydu kent
uydulaşma
uydulaşmak
uydulaştırma
uydulaştırmak
uyduluk, -ğu
uydurabilme
uydurabilmek
uydurma
uydurmaca
uydurmacı
uydurmacılık, -ğı
uydurmak
uyduruk
uydurukçu
uydurukçuluk, -ğu
uydurulabilme
uydurulabilmek
uydurulma
uydurulmak
uyduruluş
uyduruş
uyduruverme
uyduruvermek
uygar
uygarca
uygarlaşma
uygarlaşmak
uygarlaştırma
uygarlaştırmak
uygarlık, -ğı
uygulama
uygulamak
uygulamalı
uygulamalı bilimler
uygulamalı dil bilimi
uygulamalı ruh bilimi
uygulamalı toplum bilimi
uygulanabilirlik, -ği
uygulanabilme
uygulanabilmek
uygulanış
uygulanma
uygulanmak
uygulatabilme
uygulatabilmek
uygulatılma
uygulatılmak
uygulatış
uygulatma
uygulatmak
uygulattırma
uygulattırmak
uygulayabilme
uygulayabilmek
uygulayıcı
uygulayıcılık, -ğı
uygulayım
uygulayım bilimi
uygulayımcı
uygulayımcılık, -ğı
uygulayış
uygun
uygun adım
uygun değer
uygun katmanlaşma
uygunluk, -ğu
uygunsuz
uygunsuzca
uygunsuzluk, -ğu
Uygur
Uygurca
Uygur harfleri
uyku
uykucu
uykuculuk, -ğu
uykucu Mahmut, -t’u
uyku hastalığı
uyku ilacı
uykulu
uykuluk, -ğu
uykululuk, -ğu
uykulu uykulu
uyku saati
uyku semesi
uyku sersemi
uyku sersemliği
uyku seti
uykusu ağır
uykusu derin
uykusu hafif
uykusuz
uykusuzluk, -ğu
uyku takımı
uyku tulumu
uylaşım
uylaşma
uylaşmak
uyluk, -ğu
uyluk kemiği
uyma
uymaca
uymacı
uymacılık, -ğı
uymak, -ar
uymaz
uymazlık, -ğı
uyruk, -ğu
uyruklu
uyrukluk, -ğu
uyrukluluk, -ğu
uyruksuz
uyruksuzluk, -ğu
uysal
uysalca
uysallaşma
uysallaşmak
uysallaştırma
uysallaştırmak
uysallık, -ğı
uyuklama
uyuklamak
uyuklayış
uyulma
uyulmak
uyum
uyuma
uyumak
uyumlanma
uyumlanmak
uyumlu
uyumluluk, -ğu
uyumsal
uyumsallık, -ğı
uyumsuz
uyumsuzluk, -ğu
uyunma
uyunmak
uyuntu
uyur
uyurgezer
uyurgezerlik, -ği
uyur göz
uyur uyanık, -ğı
uyuşabilme
uyuşabilmek
uyuşkan
uyuşma
uyuşmak
uyuşmazlık, -ğı
uyuşmazlık mahkemesi
uyuşturabilme
uyuşturabilmek
uyuşturan balığı
uyuşturma
uyuşturmak
uyuşturucu
uyuşturuculuk, -ğu
uyuşturucu madde
uyuşturulma
uyuşturulmak
uyuşuk
uyuşukluk, -ğu
uyuşum
uyuşurluk, -ğu
uyutabilme
uyutabilmek
uyutma
uyutmak
uyutulabilme
uyutulabilmek
uyutulma
uyutulmak
uyutuluş
uyuverme
uyuvermek
uyuyabilme
uyuyabilmek
uyuyakalma
uyuyakalmak
uyuyuş
uyuyuverme
uyuyuvermek
uyuz
uyuz böceği
uyuz böcekleri
uyuz ilacı
uyuzlaşma
uyuzlaşmak
uyuzlu
uyuzluk, -ğu
uyuz merhemi
uyuz otu
uyuz sineği
uz
uza devim
uza duyum
uzak, -ğı
uzak akraba
uzak ara
uzak benzeşme
uzak benzeşmezlik, -ği
uzakça
Uzak Doğu
uzak göçüşme
uzak görüş
uzak görüşlü
uzak görüşlülük, -ğü
uzaklanma
uzaklanmak
uzaklaşabilme
uzaklaşabilmek
uzaklaşılma
uzaklaşılmak
uzaklaşma
uzaklaşmak
uzaklaştırabilme
uzaklaştırabilmek
uzaklaştırılma
uzaklaştırılmak
uzaklaştırma
uzaklaştırmak
uzaklık, -ğı
uzak metatez
uzaksama
uzaksamak
uzaktan
uzaktan akraba
uzaktan eğitim
uzaktan kumanda
uzaktan kumandalı
uzaktan kumandasız
uzaktan merhaba
uzaktan uzağa
uzaktan yakından
uzak yol kaptanı
uzam
uzama
uzamak
uzanabilme
uzanabilmek
uzanılma
uzanılmak
uzanım
uzanış
uzanıverme
uzanıvermek
uzanma
uzanmak
uzantı
uzatabilme
uzatabilmek
uzatılma
uzatılmak
uzatım
uzatış
uzatıverme
uzatıvermek
uzatma
uzatma işareti
uzatmak
uzatmalı
uzatmalı çavuş
uzatmalı nişanlı
uzatmalı sevgili
uzatma penaltısı
uzattırma
uzattırmak
uzay
uzayabilme
uzayabilmek
uzay adamı
uzay adamlığı
uzay aracı
uzay bilimi
uzay bilimsel
uzay eğrisi
uzay gemisi
uzay geometri
uzay hukuku
uzayış
uzay istasyonu
uzay kapsülü
uzaylı
uzaylılık, -ğı
uzay pilotu
uzay savaşı
uzay sondası
uzay taşı
uzay uçuşu
uzay üssü
uzgören
uzgörür
uzi
uz iletişim
uzlaşı
uzlaşılma
uzlaşılmak
uzlaşım
uzlaşma
uzlaşmacı
uzlaşmacılık, -ğı
uzlaşmak
uzlaşmalı
uzlaşmaz
uzlaşmazlık, -ğı
uzlaştırıcı
uzlaştırıcılık, -ğı
uzlaştırma
uzlaştırmak
uzlaştırma kurulu
uzlet
uzluk, -ğu
uzman
uzman çavuş
uzman çavuşluk, -ğu
uzman doktor
uzman hekim
uzman jandarma
uzman jandarmalık, -ğı
uzmanlaşma
uzmanlaşmak
uzmanlık, -ğı
uzmanlık belgesi
uzo
uzun
uzun araç, -cı
uzun atlama
uzun bacaklılar
uzun boylu
uzun boyluluk, -ğu
uzunca
uzunçalar
uzun çizgi
uzun dalga
Uzundere
uzun diş
uzun dişli
uzuneşek, -ği
uzun etek, -ği
uzun far
uzun hava
uzun hayvan
uzun hece
uzun hikâye
uzun kafalı
Uzunköprü
uzun kulaklı
uzunkuyruk, -ğu
uzunlamasına
uzun levrek, -ği
uzunluk, -ğu
uzunluk ölçüsü
uzun ömürlü
uzun ömürlülük, -ğü
uzun öykü
uzun sesli
uzun uzadıya
uzun uzun
uzun ünlü
uzun vadeli
uzun vadelilik, -ği
uzun vokal, -li
uzun yol sürücülüğü
uzun yol sürücüsü
uzun yol şoförü
uzuv, -zvu
uzuvca
uzvi
uzvi kimya
uzviyet

Yorum yapın