Yazım / İmla Kılavuzu

Yazım / İmla Kılavuzu sayfalarımız hazırlanırken, Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzunu esas alınmıştır. 2014 yılında TDK bir sözcüğün yazımı ile ilgili neyi kabul etmişse, aynısını bu sayfalarda bulmanız mümkündür.

İmla kılavuzumuzu kullanmak için, sayfaların üst ve alt kısımlarında bulunan harf listesinden bir harf seçin. Daha sonra harfin içerisinde ilerleyerek aradığınız sözcüğe doğru gidin. İmla kılavuzumuzda on binlerce sözcük bulunduğu için, her harfin ayrı bir sayfası vardır.

Sözlükten yararlanma, tıpkı basılı kitaplarda yaptığımız gibi alfabetik sıraya göre olmalıdır. Sayfalardaki sütunlar en alta kadar takip edilir; daha sonra sağ tarafındaki sütuna geçilir.

Bazı sözcüklerden iki tane bulunmaktadır. Bunlar bir yer veya kişi adı olabilir. Bu sözcüklerden sonra gelen parantezler içinde kelimenin özelliği açıklanmıştır. Ayrıca bazı sözcüklerin ek aldığında nasıl kullanılması gerektiği de yine “sözlük -ğü” örneğinde görebileceğiniz şekilde gösterilmiştir. Büyük harfle başlayan adlar, bu özelliklere dikkat edilerek yazılmıştır.

Yazım Kılavuzu / İmlâ Kılavuzu

Yorum yapın