İngilizce Öğrenmenin Uluslararası Önemi Konuşarak Öğren’de

İngilizce her ne kadar geçmişte İngilizlerin ana dili gibi muamele görüp, İngiliz dili olarak adlandırılsa da günümüzde durum böyle değildir. Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslar arası bir iktidara sahip olması ve İngilizceyi ana dil kabul etmesi, diğer pek çok dünya devletinin anadil olarak yine İngilizceyi seçmesi, bilim, teknoloji, sağlık, edebiyat, finans, turizm ve siyaset gibi pek çok alanda bu dilin ortak paydada buluşturma gücüne sahip oluşu nedenleri ile İngilizceyi artık bir dünya dili olarak kabul etmek gerekir. Kolay öğrenilebilen bir yapısı itibari ile de üçüncü dünya ülkeleri dahi bu dili rahatlıkla konuşabilmektedir.

Bu dili gramer bakımından incelemek gerekirse kelime sınıflandırması bakımından en az 7 grubun olduğu söylenebilir. Bunlar fiil, isim, sıfat, zarf, belirleyici sözcük, edat ve bağlaçtır. Ayrıca zengin yardımcı fiiller de bu kategorilere ilave edilebilir. İsimler özel isim ve cins isim olarak ikiye ayrılır. Eğer bir cümlede bahsi geçen özneler yani fiili gerçekleştiren kişiler çoksa and bağlacı kullanılarak özne sayısı arttırılabilir. Örneğin ben ve sen yarın İstanbul’a gideceğiz cümlesinin özneleri ben ve sen ise; cümle şu şekilde İngilizceye çevrilebilir: I and you will go to İstanbul. İsimler eğer tekil ve cins ise o halde a ya da an eki alırlar. Ancak doğru eki bulmak için kelimelerin telaffuzunu da doğru bilmek gerekir. Şöyle ki; sessiz harf ile başlayan isimler a ön eki alırlar. Fakat sesli harf ile başlayanlar an ön eki alırlar. Mesela kalem yani pencil kelimesi bir kalem şeklinde ifade edilecekse a pencil olurken elma kelimesi an apple olarak yazılır ve okunur. Hem kızlar hem de erkekler için özellik anlamına gelen unısex kelimesi ise aslın yuniseks şeklinde telaffuz edilir. Yani sessiz harf ile başlar. Dolayısıyla başına a harfi alır. Örnek: a unisex t-shirt. Tüm bu bilgileri ve daha fazlasını İngilizce konuşma kursu dâhilinde öğrenmek mümkündür. Ayrıca farklı kaynakların gramer bölümlerinden de detaylı anlatımlara ulaşılabilir.

İngilizcenin temel dil bilgisi kuralları ile en sık kullanılan kelimelerini kısa zamanda öğrenmek kolay olmasına karşın sürekli tekrar edilmesi şarttır. Çünkü tekrar edilmediği müddet içerisinde unutulması muhtemeldir. Bu dili genel bir şekilde öğrendikten sonraki aşama ise deyim ve atasözleri gibi kalıp cümleleri tanımaktır. Bunun için https://www.konusarakogren.com/sozluk/goz-gezdirmek-nedir-ne-demek-ingilizce-anlami gibi örnekler anlamları ile birlikte incelenebilir. Bu sayede günlük hayatta sık sık kullanma imkanı bulunabilecek farklı cümleler kazanılmış olur. Sonuç olarak ta daha kaliteli diyaloglar kurulması sağlanır. Aksan meselesi ise pratik olarak konuşma ve dinleme sürecinin sonunda düzene girebilir. İlk başta elbette ki aksanlı konuşulması normaldir. Hatta İngilizceyi yanlış bir şekilde öğrenen kişilerin aksanlarının da yanıltıcı olduğu görülmüştür. Bu yüzden yabancı dili ana dil seviyesinde konuşan kişiler ile iletişime girmek ve sürekli bu kişiler ile pratik yapmak uygun olacaktır. Ancak bu şekilde aksanlı konuşmanın önüne geçilebilir.

Yorum yapın