Somut ve Soyut Anlamlı Kelimeler

1. Somut Anlamlı Kelimeler

Beş duyu organımız olan göz, deri, kulak, dil ve burundan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere “somut anlamlı sözcükler” denir. Bir başka deyişle elle tutup gözle görebildiğimiz, koklayıp tadabildiğimiz veya koklayabildiğimiz varlıkları karşılayan kelimelerdir.

Beş Duyu Organı
Beş Duyu Organımız
Örnek(ler)
» Rüzgâr, yağmur, soğuk, sıcak, ekşi, acı (tat), çiçek, gürültü, aydınlık, karanlık, mavi, koku, uzun, deniz…
Yukarıdaki kelimeler beş duyu organımızdan en az biriyle algılanabilir. Sıcak, soğuk, rüzgâr dokunmayla; gürültü işitmeyle; mavi, uzun, deniz, çiçek görmeyle algılanabilir. Bu yüzden bu sözcükler somuttur.
Somut Anlam karikatürü
Kaynak: KarikaTürkçe Dersi Facebook Sayfası

 

2. Soyut Anlamlı Kelimeler

Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız kavramları ifade eden sözcüklere “soyut anlamlı sözcükler” denir.

Örnek(ler)
» Kin, iyilik, kötülük, nefret, kıskançlık, ayrılık, özlem, aşk, sevgi, acı (üzüntü), mutluluk, vicdan, umut, sevinç, keder…
Yukarıdaki kelimelerin hiçbiri beş duyu organımızla algılanamaz. Örneğin “nefret” dokunulabilen, görülebilen, duyulabilen, koklanabilen veya tadılabilen bir varlık değildir. Bu yüzden soyuttur.

 >  Somut anlamlı sözcüklerle soyut anlamlı sözcükler arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Ancak aktarmaların temeli sayılan “somutlaştırma” olayında somut-soyut ilişkisi kurulmaktadır.

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ KONUSUNUN TÜM BAŞLIKLARI
 Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Konu Anlatımı
 Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler Konu Anlatımı
Genel ve Özel Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
⇒ Somut ve Soyut Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
Nicel ve Nitel Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
SÖZCÜKTE ANLAM (KARMA) İNTERAKTİF TESTİ:
5. SINIF6. SINIF7. SINIF8.SINIF