Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler

Eş anlamlı kelimeler, yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eş anlamlılık çoğunlukla Türkçe sözcüklerle dilimize yabancı dillerden girmiş sözcükler arasındadır.

Eş Anlamlı Kelimeler

Örnek(ler)
» siyah – kara
» cevap – yanıt
» kalp – yürek – gönül
» kelime – sözcük
» ileti – mesaj
» özgün – orijinal
» dil – lisan
» bellek – hafıza
» uygarlık – medeniyet
» al – kırmızı
» misafir – konuk
» fiil – eylem
» model – örnek
» ölçüt – kıstas – kriter
» belgegeçer – faks
» ilginç – enteresan
» varsıl – zengin
» yoksul – fakir

 

 >  Bazı durumlarda eş anlamlı kelimeler birbirinin yerini tutmayabilir:

Örnek(ler)
» Kara bahtlı bir adamdı.
cümlesindeki “kara bahtlı” söz grubu “kötü şanslı” anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla kara bahtlı yerine siyah bahtlı demek de anlamsız olur. Bu yüzden bu cümledeki “kara” kelimesinin eş anlamlısı “kötü” kelimesidir.

 

Yakın Anlamlı Kelimeler

Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü hâlde birbirinin yerini tamamen tutamayan, yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Bunlar çoğunlukla Türkçe kelimelerdir.

Örnek(ler)
» basmak – çiğnemek – ezmek
» tutmak – yakalamak
» korkak – çekingen
» saçmak – dağıtmak
» dargın – küskün – kırgın
» tanıdık – bildik
» Çiçeklere basmak.
» Çiçekleri çiğnemek.
» Çiçekleri ezmek.

 

 >  Yakın anlamlılıkta çoğu zaman sözcüğün cümledeki kullanımı belirleyici olmaktadır.

Örnek(ler)
“Yasaları çiğnemek” sözcük grubunda mecaz anlamda kullanılan çiğnemek sözcüğüyle basmak veya ezmek sözcüğü arasında yakın anlamlılıktan söz edilemez.
SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ KONUSUNUN TÜM BAŞLIKLARI
 Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Konu Anlatımı
Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler Konu Anlatımı
Genel ve Özel Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
Somut ve Soyut Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
Nicel ve Nitel Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
EŞ ANLAMLI KELİMELER İNTERAKTİF TESTİ:
4. SINIF – 5. SINIF6. SINIF7. SINIF8. SINIF
SÖZCÜKTE ANLAM (KARMA) İNTERAKTİF TESTİ:
5. SINIF6. SINIF7. SINIF8.SINIF