Genel ve Özel Anlamlı Kelimeler

Söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler; anlamca daha dar kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir.Genel-ve-Ozel-Anlamli-Kelimeler

Örnek(ler)
» varlık – canlı – bitki – çiçek – papatya
GENEL  . . . . . .   ↔   . . . . .  ÖZEL
Yukarıdaki örnekte sözcükler genelden özele doğru sıralanmıştır. Buradaki sözcüklerin en genel anlamlısı “varlık”tır, en özel anlamlısı ise “papatya”dır. Yine bu örnekte “çiçek” sözcüğü, “bitki” sözcüğüne göre daha özel anlamlıdır; “çiçek” sözcüğü, “papatya” sözcüğüne göre daha genel anlamlıdır.
SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ KONUSUNUN TÜM BAŞLIKLARI
 Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Konu Anlatımı
 Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler Konu Anlatımı
⇒ Genel ve Özel Anlamlı Kelimeler
Konu Anlatımı
Somut ve Soyut Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
Nicel ve Nitel Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
SÖZCÜKTE ANLAM (KARMA) İNTERAKTİF TESTİ:
5. SINIF6. SINIF7. SINIF8.SINIF

“Genel ve Özel Anlamlı Kelimeler” üzerine bir yorum

Yorum yapın