Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilir. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da yoktur. Zıt anlamlı sözcükler genellikle nitelik veya nicelik bildiren sözcüklerde yani sıfat ve zarf özelliğindeki sözcüklerde bulunur.
Zit-Anlamli-Kelimeler

Örnek(ler)
» uzak ↔ yakın
» bulanık ↔ berrak
» kirli ↔ temiz
» ileri ↔ geri
» güzel ↔ çirkin
» iç ↔ dış
» soğuk ↔ sıcak
» sık ↔ seyrek
» iyimser ↔ kötümser
» inmek ↔ çıkmak
» sağ ↔ sol
» zengin ↔ fakir

 

 >  Bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt anlamlısı değildir.

Örnek(ler)

» gelmek – gelmemek (olumsuzu)
» gelmek – gitmek (zıt anlamlısı)

» kirli – kirsiz (olumsuzu)
» kirli – temiz (zıt anlamlısı)

» almak – almamak (olumsuzu)
» almak – vermek (zıt anlamlısı)

 

 >  Sözcüklerin karşıt anlamlı olabilmesi için her ikisinin de gerçek ya da mecaz anlamlı olması gerekir.

Örnek(ler)
» Dün akşam bize geldi. (gerçek anlam)
» Bu işin sonu nereye gider? (mecaz anlam)
Yukarıdaki cümlelerde gelmek ve gitmek birbirinin karşıtı değildir; çünkü gelmek gerçek anlamıyla, gitmek mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ KONUSUNUN TÜM BAŞLIKLARI
 Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Konu Anlatımı
 Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler Konu Anlatımı
Genel ve Özel Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
Somut ve Soyut Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
Nicel ve Nitel Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
ZIT ANLAMLI KELİMELER İNTERAKTİF TESTİ:
4. SINIF – 5. SINIF6. SINIF7. SINIF8.SINIF
SÖZCÜKTE ANLAM (KARMA) İNTERAKTİF TESTİ:
5. SINIF6. SINIF7. SINIF8.SINIF