Karikatür Okuma

Karikatür Nedir?

İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü resimlere karikatür denir.

Karikatür çizen sanatçılara da karikatürist adı verilir.

Karikatür Yorumlama / Karikatür İnceleme

Karikatur-Yorumlama

Yukarıda verilen karikatürü incelediğimizde, iki adamın ortadaki sayıyı işaret ettiklerini görmekteyiz. Sağ tarafta bulunan adam sayının “9” olduğunu, sol tarafta bulunan adam ise sayının “6” olduğunu iddia etmektedir.

Karikatürü şu şekilde yorumlayabiliriz: Karikatürdeki adamlar ortadaki sayıya farklı noktalardan bakmaktadır. Bu yüzden sayıya baktıkları açıya bağlı olarak sayıyı farklı görmektedirler.

Karikatürün bize anlatmak istediği şudur: “Kişiler olayları kendi bakış açılarına göre yorumlar. Bakış açımızı değiştirmek olayı farklı görmemizi sağlayabilir.”

Karikatür, kısaca “bakış açısı”nı anlatmaktadır.

GÖRSEL OKUMA KONUSUNUN TÜM BAŞLIKLARI
 Görsel Okuma Konu Anlatımı
 Trafik İşaretlerini Okuma Konu Anlatımı
 Akıllı İşaretleri Okuma Konu Anlatımı
Harita ve Kroki Okuma Konu Anlatımı
 Tablo ve Grafik Okuma Konu Anlatımı
 Karikatür Okuma Konu Anlatımı

Yorum yapın