Akıllı İşaretleri Okuma

Akıllı işaretler, televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemidir. Bu sistem; televizyon yayınlarının, anne babaların ve toplumun, çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden koruma sorumluluğunu yerine getirmelerinde onlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Akıllı İşaretler ve Anlamları

Aşağıda akıllı işaretler (semboller) ve anlamları verilmiştir.

Akıllı İşaretler ve Anlamları
Akıllı İşaretler ve Anlamları
GÖRSEL OKUMA KONUSUNUN TÜM BAŞLIKLARI
 Görsel Okuma Konu Anlatımı
 Trafik İşaretlerini Okuma Konu Anlatımı
 Akıllı İşaretleri Okuma Konu Anlatımı
Harita ve Kroki Okuma Konu Anlatımı
 Tablo ve Grafik Okuma Konu Anlatımı
 Karikatür Okuma Konu Anlatımı