Görsel Okuma

Görsel, yazılı metinlerin dışında kalan resim, fotoğraf, afiş, sembol, şekil, işaret, harita, tablo, grafik, karikatür vb. ögelere verilen genel bir isimdir.  Yazılı metin dışındaki bu ögeleri anlamlandırma ve yorumlama işine ise görsel okuma adını vermekteyiz.

Görsel kelimesi birçok ögeyi kapsadığı için bunların hepsine ayrı ayrı başlıklar altında değineceğiz. Görsel dendiğinde ilk akla gelen resim ve fotoğraf ile başlayalım:

Resim ve Fotoğraf Okuma / Yorumlama

Gorsel-Yorumlama

Eski kataloglardaki bu fotoğrafa bakılarak çekildiği dönemin kimi özellikleri hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Bu fotoğraf incelendiğimizde şu bilgilere ulaşabiliriz:
» Halkın günlük kıyafetleri, giyim tarzları
» Mimari yapıların (binalar, köprüler, camiler) dış özellikleri
» Kara ve deniz ulaşım araçları → Gemiler ve at arabalarını kullanıldığını görüyoruz.

Bu fotoğraftan ulaşamayacağımız bilgiler ise:
» Toplumun temel geçim kaynakları → Halk tarımla mı, hayvancılıkla mı, ticaretle mi geçiniyor belli değil.
» Kullanılan ölçü aletleri

GÖRSEL OKUMA KONUSUNUN TÜM BAŞLIKLARI
 Görsel Okuma Konu Anlatımı
 Trafik İşaretlerini Okuma Konu Anlatımı
 Akıllı İşaretleri Okuma Konu Anlatımı
Harita ve Kroki Okuma Konu Anlatımı
 Tablo ve Grafik Okuma Konu Anlatımı
 Karikatür Okuma Konu Anlatımı