Harita ve Kroki Okuma

1. Harita Okuma / Harita Yorumlama

Harita, bir yerin belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağına verilen addır.

 >  Lejant, haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Her haritanın kullanım amacına göre farklı işaretler konulur. Harita bu işaretler yardımıyla okunur.

 >  Haritayı karşımıza aldığımızda sağ taraf doğuyu, sol taraf batıyı, yukarısı kuzeyi, aşağısı ise güneyi gösterir.
Harita-YorumlamaYukarıdaki harita Türkiye’deki deprem bölgelerini ve deprem kuşaklarını göstermektedir. Kırmızı bölgeler 1. derece, pembe bölgeler 2. derece, sarı bölgeler 3. derece, yeşil bölgeler 4. derece ve açık mavi bölgeler ise 5. derece deprem kuşağıdır.

Bu haritayı incelediğimizde şu yorumları yapabiliriz:
» Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağındadır.
» Haritada en fazla kırmızı bölge vardır.
» Muğla’da deprem riski çok fazladır.

Bu haritadan çıkaramayacağımız yorumlar ise:
» En az riskli yerler batıdır.
» Konya’da deprem riski çok fazladır.
» En şiddetli deprem Van’da olmuştur.

2. Kroki Okuma / Kroki Yorumlama

Kroki, bir yerin kuş bakışı görünüşünün belli bir orana bağlı kalmadan, kabataslak çizimine verilen addır.

 >  Krokiyi karşımıza aldığımızda sağ taraf doğuyu, sol taraf batıyı, yukarısı kuzeyi, aşağısı ise güneyi gösterir.
Kroki-YorumlamaYukarıda 5/A sınıfının oturma planının krokisi verilmiştir.

Bu krokiyi incelediğimizde şu yorumları yapabiliriz:
» 5/A sınıfının mevcudu 18’dir.
» 5/A sınıfında 9 tane erkek öğrenci vardır.
» Sınıfta kızların ve erkeklerin sayısı eşittir.

Bu krokiden çıkaramayacağımız yorumlar ise:
» Veysel pencere kenarında oturmaktadır.
» Sezer’in oturduğu sıra öğretmen masasına çok yakındır.
» Enes ile Ali kardeştir.

GÖRSEL OKUMA KONUSUNUN TÜM BAŞLIKLARI
 Görsel Okuma Konu Anlatımı
 Trafik İşaretlerini Okuma Konu Anlatımı
 Akıllı İşaretleri Okuma Konu Anlatımı
 Harita ve Kroki Okuma Konu Anlatımı
 Tablo ve Grafik Okuma Konu Anlatımı
 Karikatür Okuma Konu Anlatımı