Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi)

Türkçede sözcükler çekimlenirken veya türetilirken, sözcüğe yeni bir ses eklenmesi olayına ses türemesi denir.

 >  Ses türemesi, ünlü türemesi veya ünsüz türemesi şeklinde gerçekleşir:

1. Ünlü Türemesi

Sözcüğün aslında olmadığı halde, sözcüğe “-cık” ek getirildiğinde ortaya yeni ünlünün çıkmasına ünlü türemesi denir.

Örnek(ler)
» dar – cık → daracık
sözcüğünde “dar” sözcüğünün aslında “a” sesi olmadığı halde, sözcüğe “-cık” eki getirildiğinde arada “a” sesi türemiştir.

» az – cık → azıcık
» genç – cik→ gencecik

 

2. Ünsüz Türemesi

Sözcüğün aslında olmadığı halde sözcüğe ek getirildiğinde ya da sözcüğün başka bir sözcükle birleşmesi sonucunda bir sesin ortaya çıkmasına ünsüz türemesi denir. Ünsüz türemesi çoğu zaman Arapça sözcüklerde görülür. Kimi Arapça sözcüklerin aslında bulunan, ancak sözcük Türkçeye geçerken düşen kimi sesler, daha sonra ortaya çıkabilir.

Örnek(ler)
» af + etmek → affetmek
» red + etmek → reddetmek
» zan – ım – ca → zannımca

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi sözcük başka bir sözcükle birleştiğinde ya da sözcüğe ek geldiğinde sözcükte bir ses artmıştır.

Ünsüz türemesi karikatürü
Kaynak: KarikaTürkçe Dersi Facebook Sayfası
SES BİLGİSİ KONUSUNUN TÜM BAŞLIKLARI
 Harfler Konu Anlatımı
 Büyük Ünlü Uyumu Konu Anlatımı
Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi) Konu Anlatımı
Ünsüz Yumuşaması Konu Anlatımı
Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi) Konu Anlatımı
Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi) Konu Anlatımı
Ünlü Daralması Konu Anlatımı
Ulama Konu Anlatımı
Kaynaşma Konu Anlatımı
Vurgu Konu Anlatımı
SES BİLGİSİ ONLİNE TESTİ:
5. SINIF6. SINIF