Kaynaşma

Türkçede iki ünlü harf yan yana gelmez. Bu nedenle ünlü ile biten bir kelimenin sonuna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde iki ünlünün arasına “n, s, ş, y” harflerinden biri getirilir. Bu harflere kaynaştırma harfi veya yardımcı ses; bu olaya ise kaynaşma veya kaynaştırma denir.

 >  Kaynaştırma harflerini (yardımcı sesler) “YaŞaSıN” olarak kodlayabiliriz.

Örnek(ler)
» kapı + a → kapıya
» iki + er → ikişer
» araba + ı → arabası
» pencere + in → pencerenin
» anne + i + i  → annesini

» Kitaplarını dolabına yerleştirdi.
» Sınav başvuruları yarın başlayacak.

Örnek Soru

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur?

A) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
B) Adamın iyisi iş başında belli olur.
C) İyi dost kara günde belli olur.
D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

Çözüm

A seçeneğindeki “söyleyeni” sözcüğünde “y” ünsüzü, B seçeneğindeki “iyisi” sözcüğünde “s” ünsüzü, D seçeneğindeki “cezasını” “s” ve “n” ünsüzleri yardımcı ses olarak kullanılmıştır. C seçeneğinde ise kaynaştırma harfi yoktur.

Cevap C

SES BİLGİSİ ONLİNE TESTİ:
5. SINIF6. SINIF

Yorum yapın