Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi)

Türkçede sözcükler çekimlenirken veya türetilirken, sözcükteki seslerden birinin düşmesi olayına ses düşmesi denir.

 >  Ses düşmesi, ünlü düşmesi veya ünsüz düşmesi şeklinde gerçekleşir.

1. Ünlü Düşmesi

Son hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında son hecedeki dar ünlü düşer. Bu olaya sesli (ünlü) düşmesi denir. Sözcükte bir ünlünün düşmesi bir hecenin eksilmesine neden olduğundan ünlü düşmesi, hece düşmesi olarak da adlandırılır.

Örnek(ler)
» karın – ı → karnı
» beyin – imiz → beynimiz
»ul – u → oğlu
» gönül – e → gönle

 

 >  Yapım eki alarak türetilen bazı kelimelerde ünlü düşmesi olur.

Örnek(ler)
» oyun – a → oyna(mak)
» uyu – ku → uyku
» sızı – la → sızla(mak) 

 

 >  Bazı birleşik sözcüklerin oluşumunda ünlü düşmesi olur.

Örnek(ler)
» kayıp etmek → kaybetmek
» kahve altı → kahvaltı
» şükür etmek → şükretmek
» kayın ana → kaynana
Örnek Soru
Aşağıdaki dörtlüğün hangi mısrasında hece düşmesine uğrayan bir kelime vardır? (1991 – ML)
A) Ömründe çok acı günler yaşadın.
B) Dilimden düşmedi, o güzel adın.
C) Acılar çekerken, sessiz ağladın.
D) Ne olur gözünü siliver anne.
Çözüm
Seçeneklerdeki mısraları inceleyelim:

Ünlü düşmesine uğramış sözcük, A seçeneğinde vardır. “Ömür” sözcüğünün ikinci hecesindeki dar ünlü düşmüş ve sözcük “ömrü” olmuştur.

Cevap A

 

2. Ünsüz Düşmesi

Türkçede “-k” ünsüzüyle biten bazı kelimeler “-cık / -cik” eklerini aldıklarında sözcüğün sonundaki “-k” düşer. Bu ses olayına sessiz (ünsüz) düşmesi denir.

Örnek(ler)
» ufak-cık → ufacık
» minik-cik → minicik
» sıcak – cık → sıcacık
SES BİLGİSİ KONUSUNUN TÜM BAŞLIKLARI
 Harfler Konu Anlatımı
 Büyük Ünlü Uyumu Konu Anlatımı
Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi) Konu Anlatımı
Ünsüz Yumuşaması Konu Anlatımı
Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi) Konu Anlatımı
Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi) Konu Anlatımı
Ünlü Daralması Konu Anlatımı
Ulama Konu Anlatımı
Kaynaşma Konu Anlatımı
Vurgu Konu Anlatımı
SES BİLGİSİ ONLİNE TESTİ:
5. SINIF6. SINIF

“Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi)” üzerine bir yorum

  1. Kardeş sağol iyi hoşta, ben tam anlayamadım. Şölemi ünlü kelimeleri çıkarıp, yeni kelime türetme ‘dir. Yanlışmıyım ? Lütfen uyar.

    Cevapla

Yorum yapın