Örtülü Anlam

Cümlede açık olarak söylenmediği halde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlama örtülü anlam denir. Örtülü anlamın bulunduğu cümlelerde karşılaştımalara, aşamalı durumlara yer verilebilir. Ağırlıklı olarak “de” bağlacı kullanılır.

Örnek(ler)
» Öğretmenler toplantısına annem de katıldı.
cümlesinde toplantıya annesi dışında katılanların da olduğu anlamı çıkar. Bu anlam açık olarak söylenmediği için cümle örtülü anlamlıdır.

» Ahmet yine kaza yapmış.
cümlesinden Ahmet’in iyi bir sürücü olmadığı ve daha önce de kaza yaptığı anlamları çıkıyor. Bu anlamlar o cümlenin örtülü anlamlarıdır.

» Hava artık ısınmaya başladı.
cümlesinde havanın daha önce soğuk olduğu anlaşılmaktadır. Cümlede belirtmemesine rağmen bu anlamı çıkartabildiğimiz için bu cümlede örtülü anlam vardır.

» Kitaplığın en üst rafındaki kitaplar diğer raflardaki kitaplardan daha kalındı.
cümlesinden kitaplığın tüm raflarında kitapların olduğu örtülü anlamını çıkarabiliriz.