9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

Eski adıyla PYBS, yeni adıyla İOKBS bu yıl 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. MEB, bursluluk sınavına dahil olan ve dahil olmayan konuların listesini yayımladı. 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf bursluluk sınavı konu listesi aşağıda verilmiştir.

9, 10 ve 11. sınıfların girdiği ortaöğretim / lise bursluluk sınavında tüm sınıflara 9. sınıf müfredatından sorular sorulmaktadır.

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Türk dili ve edebiyatı dersi konuları:

 1. 1. ÜNİTE: GİRİŞ
  1. Dil Bilgisi Konuları: Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları
 • 2. ÜNİTE: HİKÂYE
 • 3. ÜNİTE: ŞİİR
 • 5. ÜNİTE: ROMAN

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak matematik dersi konuları:

SAYILAR VE CEBİR

 • 1. MANTIK
  • Önermeler ve Bileşik Önermeler
 • 2. KÜMELER
  • Kümelerde Temel Kavramlar
  • Kümelerde İşlemler
 • 3. DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
  • Sayı Kümeleri
  • Bölünebilme Kuralları
  • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Üslü İfadeler ve Denklemler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

GEOMETRİ

 • 4. ÜÇGENLER
  • Üçgenlerde Temel Kavramlar
  • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
   • İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
   • İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak matematik dersi konuları:

GEOMETRİ

 • 4. ÜÇGENLER
  • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
   • Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.
   • Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.
  • Üçgenin Yardımcı Elemanları
  • Dik Üçgen ve Trigonometri
  • Üçgenin Alanı

VERİ, SAYMA VE OLASILIK

 • 5. VERİ
  • Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
  • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Fen Bilimleri Konuları

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Fizik Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak fizik dersi konuları:

 1. 1. Ünite – Fizik Bilimine Giriş
 2. 2. Ünite – Madde ve Özellikleri
 3. 3. Ünite – Hareket ve Kuvvet
 4. 4. Ünite – Enerji

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak fizik dersi konuları:

 1. 6. Ünite – Isı ve Sıcaklık
 2. 7. Ünite – Elektrostatik

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Kimya Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak kimya dersi konuları:

 1. 1. Ünite – Kimya Bilimi
 2. 2. Ünite – Atom ve Periyodik Sistem
 3. 3. Ünite – Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 4. 4. Ünite – Maddenin Halleri
  1. 1. Bölüm Maddenin Fiziksel Halleri
  2. 2. Bölüm Katılar
   1. Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak kimya dersi konuları:

 1. 4. Ünite – Maddenin Halleri
  1. 3. Bölüm Sıvılar
  2. 4. Bölüm Gazlar
  3. 5. Bölüm Plazma
 2. 5. Ünite – Doğa ve Kimya

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Biyoloji Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak biyoloji dersi konuları:

 1. 1. Ünite – Yaşam Bilimi Biyoloji
 2. 2. Ünite – Hücre
 3. 3. Ünite – Canlılar ve Dünya
  1. 1. Bölüm Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
   1. Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında sınıflandırmanın önemini açıklar.
   2. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar.

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak biyoloji dersi konuları:

 1. 3. Ünite – Canlılar ve Dünya Ünitesi
  1. 2. Bölüm Canlı Alemleri ve Özellikleri

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Sosyal Bilimler Konuları

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Tarih Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak tarih dersi konuları:

 1. 1. ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN
 2. 2. ÜNITE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
 3. 3. ÜNİTE: ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA
 4. 4. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
 5. 5. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
  1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.
  2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak tarih dersi konuları:

 1. 5. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
  1. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.
  2. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.
  3. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
 2. 6. ÜNİTE: TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Coğrafya Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak coğrafya dersi konuları:

 1. 1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER
  1. 1.BÖLÜM: İnsan ve Doğa
  2. 2.BÖLÜM: Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
  3. 3.BÖLÜM: Yer ve Zaman
  4. 4.BÖLÜM: Harita Okuryazarlığı
  5. 5.BÖLÜM: Atmosfer ve İklim
   1. Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak coğrafya dersi konuları:

 1. 2. ÜNİTE: BEŞERİ SİSTEMLER
 2. 3. ÜNİTE: KÜRESEL ORTAM
 3. 4. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:

 1. 1. BİLGİ VE İNANÇ
 2. 2. DİN VE İSLAM
 3. 3. İSLAM VE İBADET
 4. 4. GENÇLİK VE DEĞERLER
  1. Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder.
  2. Gençlerin kişilik gelişiminde dini ve ahlaki değerler ile örf ve adetlerin yerini tartışır.
  3. Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir.

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:

 1. 4. GENÇLİK VE DEĞERLER
  1. İsrâ Suresi 23-29. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 2. 5. GÖNÜL COĞRAFYAMIZ

Yorumla(r)

Lütfen yorum yazarken Türkçe yazım kurallarına dikkat ediniz.
Türkçe yazım kurallarına uyulmayan, ziyaretçilere yarar sağlamayacak nitelikteki yorumlar onaylanmayacaktır!