Gövde (İsim Gövdeleri – Fiil Gövdeleri)

Her türemiş sözcük bir gövdedir. Gövde, köke yapım eklerinin getirilmesiyle oluşturulur.

 >  Gövde, ad gövdeleri ve eylem gövdeleri olarak ikiye ayrılır:

Gövde Kavram Haritası

 

1. İsim (Ad) Gövdeleri

1.1. İsimden Yapılan İsim Gövdeleri

İsim soylu sözcüklere isimden isim yapım eki getirilerek türetilen isimlerdir.
(Ad Kökü) + (Yapım Eki) = (Ad Gövdesi)

Örnek(ler)

»  tuz
  İsim kökü

luk
İsimden İsim Yapım Eki

» ev-li, kuş-çu, yol-suz, baş-lık

 

1.2. Fiilden Yapılan İsim Gövdeleri

Fiil soylu sözcüklere fiilden isim yapım eki getirilerek türetilen isimlerdir.
(Eylem Kökü) + (Yapım Eki) = (Ad Gövdesi)

Örnek(ler)

»  as
 Fiil kökü


Fiilden İsim Yapım Eki

» bak-ıcı, yak-ıt, koş-u, dur-ak

 

2. Fiil (Eylem) Gövdeleri

2.1. İsimden Yapılan Fiil Gövdeleri

İsim soylu sözcüklere isimden fiil yapım eki getirilerek türetilen fiillerdir.
(Ad Kökü) + (Yapım Eki) = (Eylem Gövdesi)

Örnek(ler)

»  garip
    Fiil kökü

se-
İsimden Fiil Yapım Eki

» baş-la(mak), kan-a-, dara-l-, yön-el-

 

2.2. Fiilden Yapılan Fiil Gövdeleri

Fiil soylu sözcüklere fiilden fiil yapım eki getirilerek türetilen yeni fiillerdir.
(Eylem Kökü) + (Yapım Eki) = (Eylem Gövdesi)

Örnek(ler)

» gez
    Fiil kökü

dir-
Fiilden Fiil Yapım Eki

» yak-tır(mak), silk-ele-, sür-ü-, yık-ıl-

 

 >  Bütün gövdeler, kök durumundaki sözcüklere yapım eki getirilerek oluşturulmuştur. Bu gövdelere de yapım ekleri getirilerek yeni gövdeler oluşturulabilir:

Örnek(ler)
» göz-et -> gözet-im, gözet-le-
» bak-ıcı -> bakıcı-lık
» silk-ele -> silkele-(y)-ici