Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Konuşmalarımızda ve yazılarımızda düşüncelerimizden, eylemlerimizden bahsederken geçiş ve bağlantı unsurlarını ve bazı yönlendirici ifadeleri kullanırız.

Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler

Konuşmalarımızda ve yazılarımızda kimi zaman aynı cümle içinde farklı düşüncelere yer veririz. Böyle durumlarda bir düşünceden diğerine geçerken düşüncenin farklılaştığını, değiştiğini bildirmemize yarayan bazı ifadeler kullanırız.

Bu tür ifadeler, geçiş ve bağlantı ifadeleri veya düşüncenin yönünü değiştiren sözcükler olarak da adlandırılmaktadır.

Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler, iki düşünce arasında olumludan olumsuz düşünceye veya olumsuzdan olumlu düşünceye geçişi sağlar.

Türkçemizde düşüncenin yönünü değiştiren, farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler şunlardır: “ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysaki, ne var ki, halbuki, buna rağmen, yine de”

Örnek(ler)
» Türkçe dersini çok seviyorum ama bazı konuları anlamakta zorlanıyorum.
» Benden özür dilemesine rağmen halen aynı hatayı yapıyor.
» Bisiklet almak istiyorum yalnız hangisini alacağıma karar veremiyorum.
» Dün akşam yine gelmedin oysaki geleceğine söz vermiştin.
» Öğrenmesi için çok zorladım ne var ki zorla güzellik olmuyor.

 

Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler

Konuşmalarımızda ve yazılarımızda bazen anlattıklarımızın yeterince anlaşılmayacağını düşünürüz. Daha iyi anlaşılabilmek amacıyla, anlattıklarımızı farklı bir şekilde daha ifade ederiz.

Daha önce ifade ettiğimiz düşünceyi desteklemek ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak için farklı bir şekilde açıklarken kullandığımız destekleyici ve açıklayıcı ifadeler şunlardır: “özellikle, örneğin, örnek olarak, mesela, hatta, üstelik, ayrıca, açıkçası, açıklamak gerekirse, başka bir deyişle, yani”

Örnek(ler)
» Tüm mutfağı tek başına toplamış, üstelik yemek de yapmış.
» Seneye Samsun’a taşınacağız hatta oradan ev bile alacağız.
» Bu defa yeni yılın ilk ayında yani ocakta tatile çıkacağım.
» Kırk senelik çalışma hayatım sona erdi başka bir deyişle emekli oldum.
» Sayısal dersleri severim özellikle de matematik dersini.

 

Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler

Konuşmalarımızda ve yazılarımızda anlattıklarımızı sonuca bağlamak ve kısaca özetlemek isteğimizde özet ve sonuç bildiren cümleler kurarız.

Anlattıklarımızı özetlerken veya sonuca bağlarken kullandığımız özetleyen ve sonuç bildiren ifadeler şunlardır: “kısacası, özetle, son olarak, sonucunda, böylece, böylelikle, görüldüğü gibi”

Örnek(ler)
» Kısacası artık sizinle çalışmak istemiyoruz.
» Görüldüğü gibi bilgisayarın yararı kadar zararı da vardır.
» Ünlü futbolcu jübile maçına çıktı. Böylelikle bir efsane daha yeşil sahalara veda etti.
» Özetle bağlantı ifadeleri sözcükleri veya cümleleri birbirine bağlamamızı sağlar.
» Konuyla ilgili son olarak bu örneği veriyorum.