Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam konu anlatımları, konu örnekleri, kavram haritaları…

Paragrafın Anlatım Yönü Kavram Haritası

Paragrafın Anlatım Yönü

Anlatım bakımından paragraf; anlatım türleri, düşünceyi geliştirme yolları, anlatıcı türleri ve bakış açıları ile anlatım özellikleri olmak üzere beş ana başlıkta incelenir:1. Anlatım Türleri...

Paragrafın Yapı Yönü

Paragrafın yapısı konusunu paragrafın bölümleri, paragraf oluşturma, paragraf tamamlama, paragrafı ikiye bölme, paragrafın akışını bozan cümle, cümlelerin yerini değiştirme olmak üzere altı ana başlıkta...
Paragrafın Anlam Yönü Kavram Haritası

Paragrafın Anlam Yönü

Anlam bakımından paragraf; ana düşünce, yardımcı düşünceler, konu, başlık, anahtar kelimeler, soru, duygular, duyular, karakter ve paragrafta olay, zaman, yer, varlık kadrosu olmak üzere...

Paragrafta (Parçada) Anlam

Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir olayı tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğuna paragraf denir.Paragraf kendi içerisinde bir bütünlük taşır, paragraf tek bir...

Cümle Yorumlama

Cümle yorumu; cümlenin konusu, ana fikri, cümleden çıkarılabilecek / çıkarılamayacak yargı, cümle tamamlama ve oluşturma ile düşüncenin yönünü değiştiren sözcükler olmak üzere yedi başlıkta...
Anlamlarına Göre Cümleler Kavram Haritası

Anlamlarına Göre Cümleler

Taşıdığı anlama göre cümleleri otuz bir başlık altında inceleyebiliriz:1. Öneri (Teklif) Cümleleri Bir sorunu çözmek veya daha iyiye ulaşmak için görüş ve düşüncelerin öne sürüldüğü...

Cümlede Anlam İlişkileri

Anlam ilişkisi bakımından cümleler; eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı cümleler, neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç, açıklama ve karşılaştırma cümleleri olmak üzere sekiz başlıkta incelenir:1. Eş Anlamlı...

Anlatımına Göre Cümleler

Anlatım bakımından cümleler öznel, nesnel, dolaylı, dolaysız, kinayeli, aşamalı durum bildiren cümleler ile tanım, içerik ve üslup cümleleri olmak üzere dokuz başlıkta incelenir:1. Öznel...
Cümlede Anlam Kavram Haritası

Cümlede Anlam

Cümle (tümce) bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümlelerin temel özellikleri...

Söz Öbekleri

Söz öbekleri deyimler, atasözleri, özdeyişler, yansımalar, ikilemeler, dolaylama, güzel adlandırma olarak yedi ana başlıkta incelenir:1. DeyimlerBir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak...
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Kavram Haritası, şeması

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Kelimeler, anlam ilişkisi bakımından eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli, genel-özel, somut-soyut, nicel-nitel anlamlı, ad ve anlam aktarması olmak üzere dokuz başlıkta...

Sözcükte Anlam Özellikleri

Kelimeler, anlam özelliklerine göre gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam ve terim anlam olmak üzere dört başlıkta incelenir:1. Gerçek (Temel) Anlam Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza...
sözcükte anlam kavram haritası

Sözcükte Anlam

Cümlenin anlamlı en küçük birimine sözcük (kelime) denir. Sözcük, dilin anlamlı en küçük parçasıdır ve bu parçaların bir araya getirerek diğer insanlarla iletişim sağlarız. > ...

Sosyal Ağlar

4,842BeğenenBeğen
1,360TakipçiTakip Et
531TakipçiTakip Et
3,500AboneAbone