Cümlede Anlam

Cümle (tümce) bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.
Cümlelerin temel özellikleri tam olarak bir yargı bildirmeleridir. Cümlelerde yargının tamamlanması çekimli bir eylemle ya da ek eylem almış isim soylu bir sözcükle olur.

Örnek(ler)
» Çalışıyorum.
» Çalışkanım.
» Yarınki sınava çok çalışıyorum.

Yukarıdaki üç örnek de yargı bildirdikleri için cümledir.

Cümlenin anlamı ve bu anlamın yorumu, paragrafın ilk basamağıdır.

 >  Cümle anlamı anlatımlarına göre cümleler, cümlede anlam ilişkileri, anlamlarına göre cümleler ve cümle yorumlama olmak üzere dört ana başlıkta incelenir:

Cümlede Anlam Kavram Haritası

Cümlede anlam, kapsamı geniş bir konudur. Bu yüzden bu konunun ana başlıklarını ayrı ayrı sayfalar halinde veriyoruz.

 AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN KONU SEÇEREK KONU ANLATIMI SAYFASINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

CÜMLEDE ANLAM

 1  Anlatımına Göre Cümleler

 • Öznel Anlatımlı Cümleler
 • Nesnel Anlatımlı Cümleler
 • Tanım Cümleleri
 • İçerik (Konu) Cümleleri
 • Üslup (Biçem) Cümleleri
 • Doğrudan (Dolaysız) Anlatımlı Cümleler
 • Dolaylı Anlatımlı Cümleler
 • Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler
 • Aşamalı Durum Bildiren Cümleler

 2  Cümlede Anlam İlişkileri

 • Eş Anlamlı Cümleler
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
 • Neden (Sebep) – Sonuç İlişkili Cümleler
 • Amaç – Sonuç İlişkili Cümleler
 • Koşul – Sonuç İlişkili Cümleler
 • Açıklama İlişkili Cümleler
 • Karşılaştırma Cümleleri

 3  Cümle Yorumlama

 • Cümlenin Konusu
 • Cümlenin Ana Fikri
 • Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
 • Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
 • Cümle Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
 • Örtülü Anlam

 4  Anlamlarına Göre Cümleler

 • Öneri (Teklif) Cümleleri
 • Varsayım Cümleleri
 • Eleştiri Cümleleri
 • Öz Eleştiri Cümleleri
 • Davranış Cümleleri
 • Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri
 • Uyarı Cümleleri
 • Görüş Cümleleri
 • Yakınma (Şikayet) Cümleleri
 • Hayıflanma Cümleleri
 • Pişmanlık Cümleleri
 • Sitem Cümleleri
 • Küçümseme Cümleleri
 • Azımsama Cümleleri
 • Şaşırma Cümleleri
 • Beklenti Cümleleri
 • Özlem (Hasret) Cümleleri
 • Tasarı Cümleleri
 • Tahmin Cümleleri
 • Olasılık (İhtimal) Cümleleri
 • Çaresizlik Cümleleri
 • Beğeni Cümleleri
 • Onay (Bir Düşünceye Katılma) Cümleleri
 • Abartma Cümleleri
 • Endişe (Kaygı) Cümleleri
 • Gözlem Cümleleri
 • Kesinlik Bildiren Cümleler
 • Kararlılık Bildiren Cümleler
 • Kararsızlık Bildiren Cümleler
 • Eşitlik Bildiren Cümleler
 • Bilinenin Soruyla Vurgulandığı Cümleler

 

CÜMLEDE ANLAM ONLİNE TESTİ:
5. SINIF6. SINIF7. SINIF8.SINIF

Yorum yapın