Sözcük Türleri

Sözcük, yaşamımızda iletişim kurarken kullandığımız cümlelerin temel parçasıdır. Kelimeler, cümle içerisinde çeşitli anlamlarda ve görevlerde kullanılırlar. Sözcük türleri, kelimelerin cümle içerisinde üstlendikleri göreve göre adlandırılır:

Örnek(ler)
“Doğru” sözcüğünü ele alırsak,
» Öğretmenimiz tahtaya bir doğru çizdi. (İsim görevinde)
» Doğru söz yemin istemez. (İsmi nitelediği için ⇒ Sıfat görevinde)
» Eğri oturup doğru konuşalım. (Fiili nitelediği için ⇒ Zarf görevinde)
» Araba bu tarafa doğru geliyor. (Edat görevinde)

Sözcük türleri, sınavlarda kelimenin cümledeki görevini buldurmaya yönelik sorularda veya sözcüğün farklı görevde kullanıldığı cümleyi bulmamızı isteyen sorularda karşımıza çıkar.

Doğada, ilk bakışta, varlıkları ve bu varlıkların hareketlerini görürüz. Varlıkları adlarla, hareketleri ise eylemlerle ifade ederiz. Bu sebeple isim ve fiil, kelime türleri içinde ana türlerdir. Bunlara bağlı olarak ise sözcük çeşitleri isim soylu kelimeler ve fiil soylu kelimeler olmak üzere iki grupta ve toplam dokuz başlıkta incelenir:

Sözcük Türleri Kavram Haritası
Sözcük Türleri Kavram Haritası

Sözcük türlerinin tüm konu başlıkları aşağıda verilmiştir. Ayrıntılı bilgi edinmek istediğiniz sözcük türünün başlığına tıklayarak konu anlatımına ulaşabilirsiniz.

İsim Soylu Sözcükler (Ad Soylu Kelimeler)

 

Fiil Soylu Sözcükler (Eylem Soylu Kelimeler)