Eğik Çizgi İşareti

Eğik çizgi nedir; nerelerde kullanılır, görevleri ve kullanımını örnekleriyle beraber görelim.

Eğik Çizgi Nedir?

Yan yana yazılan dizeler, kelime grupları ve cümle ögeleri, adres yazarken kapı numarası ile daire numarası vb.nin arasına konulan noktalama işaretine eğik çizgi (/) denir.

Eğik Çizginin Kullanıldığı Yerler ve Görevleri

Eğik Çizginin Kullanıldığı Yerler ve Görevleri

 1.  Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur.

ÖRNEK

 Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece / Bilmiyorum, ne haldayım? / Gidiyorum gündüz gece (Âşık Veysel Şatıroğlu)

 2.  Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

ÖRNEK

 Merdiven Sokağı No.: 34/3 Çarşamba / SAMSUN

 3.  Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

ÖRNEK

 12/11/2010, 12/XI/2010

 4.  Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

ÖRNEKLER

 -da /-de /-ta /-te

 -lar /-ler

 5.  Genel ağ (internet) adreslerinde kullanılır.

ÖRNEK

 https://www.dilbilgisi.net/noktalama-isaretleri-konu-anlatimi/

 6.  Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

ÖRNEK

 100/4=25

 7.  Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır.

ÖRNEK

 km/s (kilometre bölü saat)

NOKTALAMA İŞARETLERİ

✧ (-) Kısa Çizgi
✧ (—) Uzun Çizgi
✧ ( ) Yay Ayraç
✧ [ ] Köşeli Parantez