Nokta İşareti

En temel noktalama işaretlerinden olan noktanın tanımını, görevlerini ve kullanıldığı yerleri örnekleriyle beraber görelim.

NOKTA NEDİR?

Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işaretine nokta (.) denir.

Nokta işareti görevleri ve kullanıldığı yerler

Noktanın Görevleri ve Kullanıldığı Yerler

 1.  Cümlenin sonuna konur.

ÖRNEKLER

 Kitap okumayı seven bir öğrenciyim.

Bu sabah çok erken uyandım.

Eski günleri özlüyorum bazen.

 2.  Bazı kısaltmaların sonuna konur.

ÖRNEKLER

 Cad. (cadde)
 Alb. (albay)
 İng. (İngilizce)
 Yrd. Doç. (yardımcı doçent)
 Dr. (doktor)
 vb. (ve benzeri)
 sf. (sıfat)

UYARI

T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) dışındaki büyük harfli kısaltmalarda, yön adlarının kısaltmalarında, uzunluk ve ağırlık ölçülerinin kısaltmalarından sonra nokta kullanılmaz.

ÖRNEKLER

 TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)
 D (doğu), KB (kuzey batı)
 m (metre), kg (kilogram)

 3.  Sayılardan sonra sıra bildirmek için “-nci” ekinin yerine konur.

ÖRNEKLER

 5. (beşinci)
 311. Sokak
 XX. yüzyıl (yirminci yüzyıl)

 Apartmanın 11. katında oturuyoruz.

 Bağdat, IV. Mehmet zamanında fethedildi.

Nokta karikatürü
Kaynak: KarikaTürkçe Dersi Facebook Sayfası

UYARI

Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur.

ÖRNEKLER

 Deneme sınavına sadece 6, 7, 8. sınıflar katıldı.

 Osmanlı Devleti 13-20. yüzyıllar arasında hüküm sürmüştür.

 4.  Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.

ÖRNEKLER

 1.          I.           A.            a.
2.        II.           B.            b.

 5.  Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

ÖRNEKLER

 Ablam 18.08.1988 tarihinde doğmuş.

 Cumhuriyet 29.X.1923’te ilan edildi.

UYARI

Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz.

ÖRNEK

 19.Mayıs.1919 (yanlış)
✧ 19 Mayıs 1919 (doğru)

 6.  Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

ÖRNEKLER

 Toplantı 18.15’te başlamış.

 Sınav pazar günü 09.00’da yapılacak.

Saatlerin yazımı karikatür
Kaynak: KarikaTürkçe Dersi Facebook Sayfası

 7.  Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur.

ÖRNEK

 Cahit Sıtkı TARANCI, Otuz Beş Yaş, Can Yayınları, İstanbul, 1995.

 8.  Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur.

ÖRNEKLER

 1.300
 15.750
 2.500.000

 9.  Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.

ÖRNEK

 3.9=27

 10.  Genel ağ (internet) adreslerinde kullanılır

ÖRNEK

 https://www.dilbilgisi.net