Ünlem İşareti

En temel noktalama işaretlerinden olan ünlem işareti nedir, nerelerde kullanılır, örnekleriyle beraber görelim.

ÜNLEM İŞARETİ NEDİR?

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konulan noktalama işaretine ünlem işareti (!) denir.

Ünlem işaretinin kullanıldığı yerler kavram haritası

Ünlem İşaretinin Kullanıldığı Yerler ve Görevleri

 1.  Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya sözle­rin sonuna konur.

ÖRNEKLER

 Hava ne kadar da soğuk!

 Vah vah!

 2.  Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.

ÖRNEKLER

 Dikkat et! Üzerine çay dökülecek.

 Ey Türk gençliği!

NOT

Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir.

ÖRNEKLER

 Eyvah! Yine geç kaldım.

 Eyvah, yine geç kaldım!

 3.  Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.

ÖRNEKLER

 Bir öğünde dört (!) ekmek yiyormuş.

 İstese tüm işi bir saatte bitirirmiş (!)

NOKTALAMA İŞARETLERİ

✧ (-) Kısa Çizgi
✧ (—) Uzun Çizgi
✧ ( ) Yay Ayraç
✧ [ ] Köşeli Parantez

Yorum yapın