Üç Nokta İşareti

En temel noktalama işaretlerinden olan üç nokta nedir, nerelerde kullanılır, örnekleriyle beraber görelim.

ÜÇ NOKTA NEDİR?

Tamamlanmamış cümlelerin sonuna veya başına yan yana konulan noktalama işaretine üç nokta (…) denir.

Üç Nokta ve görevleri kavram haritası

Üç Noktanın Görevleri ve Kullanıldığı Yerler

 1.  Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

ÖRNEKLER

 Köşeyi dönünce karşımızda yüksekçe bir duvar
Yukarıdaki cümlede yüklem olmadığı için anlatım tamamlanmamıştır. Bu yüzden cümlenin sonuna üç nokta konur.

 Tam ona kavuştum derken

 2.  Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak is­tenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.

ÖRNEKLER

 Bu sırrı sadece E biliyor.
Yukarıdaki cümlede sırrı bilen kişinin adı açıkça yazılmak istenmediğinde üç nokta kullanılmıştır.

 Bu işin artık bu çıktı.
Bu cümlede kaba sayılan kelime açıkça yazılmak istenmediğinden üç nokta kullanılmıştır.

 3.  Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümle­rin yerine konur.

ÖRNEKLER

  derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı

 4.  Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur.

ÖRNEKLER

 Her şey buraya kadarmış Ayrılıyor yollarımız.

 5.  Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevap­larda kullanılır.

ÖRNEKLER

 — Kimsin?
— Ali
— Hangi Ali?

— Sen misin, Ali usta?
— Benim!

 6.  Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.

ÖRNEKLER

Annesi onu bir bakışta tanıdı:
— Osman Oğlum!..

NOT

Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir.

ÖRNEKLER

Nasıl da akşam oldu?.. Nasıl da yavrucaklar sustu?..

UYARI

Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz.

Yorum yapın