Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – R Harfi

ZIT ANLAMINI ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ KELİMENİN İLK HARFİNİ AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SEÇİNİZ!
A · B · C · Ç · D · E · F · G · H · I · İ · K · L · M · N · O · Ö · P · R · S · Ş · T · U · Ü · V · Y · Z

R Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

rahat ↔ huzursuz, sıkıntılı
rahatsız ↔ sağlıklı
rakik ↔ sert
randımanlı ↔ verimsiz
rasyonel ↔ irrasyonel
razı ↔ isteksiz
razı olmak ↔ karşı gelmek, reddetmek
reddetmek ↔ razı olmak, kabul etmek
refah ↔ sıkıntı
renkli ↔ soluk
renksiz ↔ parlak
resmi ↔ 1. hususi, 2. samimi
ret ↔ kabul
riayet etmek ↔ uymamak
rica ↔ emir
ricat ↔ saldırma, ilerleme
riyakar ↔ dürüst
romantik ↔ gerçekçi, realist
ruh ↔ dirilik, can
ruhsuz ↔ 1. canlı, 2. güçlü, 3. etkili
rutubetli ↔ kuru
rüya ↔ gerçek